OSP Iwanowice (KSRG)

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach sięgają końca XIX w. W najstarszym zachowanym w dokumencie możemy stwierdzić, że w dniu 5 czerwca 1897 roku zainaugurowało swoją legalną działalność Iwanowickie Towarzystwo Ogniowe, które z czasem przekształciło się w Ochotniczą Strażą Pożarną w Iwanowicach. Przez cały okres strażacy z OSP wznawiali kilkukrotnie swoją działalność. Przez okres kilku lat druhowie zebrali liczny sprzęt oraz doprowadzili do zagospodarowania i modernizacji budynku na potrzeby OSP. Władze dotrzymały słowa i 8 września 1962 r. OSP Iwanowice otrzymała nowy samochód bojowy STAR 20. Był to pierwszy w historii straży samochód w pełni dostosowany do zadań gaśniczych. Jeszcze w 1961 r. OSP otrzymała drugą motopompę spalinową polonia M-800. Mogła ona podać 800 litrów wody w ciągu minuty, a 15 lat później jeszcze jedną motopompę typu M-800. Natomiast w roku 1984, po usilnych staraniach zarządu, strażacy dostali nowy samochód STAR 244. W roku 1963 na dachu remizy zamontowano syrenę elektryczną, a w 1974 roku przystąpiono do rozbudowy remizy. W miejscu, gdzie pierwotnie miała być wieża, dobudowano wysokie pomieszczenie z przeznaczeniem na „Klub Strażacki”. Dobudówka była piętrowa, więc i sala na piętrze powiększyła się o 5 metrów. Z czasem zaczęły pojawiać się pęknięcia w ścianach budynku wynikające z założenia syreny na dachu remizy. Spowodowało to konieczność przeniesienia jej w inne miejsce. W tym celu obok remizy wybudowano w latach osiemdziesiątych stalową wieżę i na niej umieszczono syrenę. Wieża służy również jako suszarnia węży. Po skończonej akcji gaśniczej bądź po ćwiczeniach, mokre węże wciągane są na szczyt wieży i wisząc swobodnie, schną na powietrzu. Jednostka OSP Iwanowice obecnie liczy 118 członków i jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Pełna historia = (kliknij)


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach
359[P]15 – GBA 2,5/16 – Star 244

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Stara 244 posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów/minutę. Obecnie na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowa armatura wodna, podręczny sprzęt burzący, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.

359[P]11 – GCBA 5/32 – Jelcz 415

Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Jelcz 415 zabudowany przez firmę Bonex. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów oraz autopompę o wydajności 3200 litrów/minutę. Na wyposażeniu znajduje się zestaw ratownictwa medycznego R1, wentylator oddymiający, podstawowa armatura wodno-pianowa, pompa pływająca Niagara, piła do drewna, piła do betonu, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, agregat prądotwórczy, aparaty ochrony dróg oddechowych, pompa szlamowa, zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro, defibrylator AED, parawan ochronny, szybkie natarcie oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.