OSP Kamień (KSRG)

Jednostka strażacka w Kamieniu powstała 17 marca 1912 roku . Liczyła wówczas 26 członków. Pierwsze wyposażenie straży w sprzęt bojowy było następujące:
dwie sikawki ręczne na podwoziu kołowym, ręczna sikawka, wóz bojowy konny, wóz rekwizytowy czterokołowy, dwa bosaki, dwa wiadra, dwie łopaty, dwie tłumice, cztery topory, jedna kotwica, pięć odcinków węża oraz dwa węże ssawne. Sprzęt ten ulokowano w szopie o powierzchni około 50m2 znajdującej się przy trakcie Kalisz–Turek. Jednostka bojowa została podzielona na odziały: toporników, wodny oraz beczkowy. Do przewożenia sprzętu służyły konie wypożyczone od miejscowych gospodarzy. W 1913 roku strażacy biorą udział w wielkim pożarze , który wybuchł w majątku Macew w powiecie pleszewskim. Należy podkreślić, że akcja ta miała miejsce poza granicami zaboru, gdyż Macew należał do zaboru pruskiego. Już w roku 1913 z inicjatywy właściciela cegielni oraz ówczesnego właściciela majątku Kamień i zarazem Prezesa Romackiego Witolda zaczęto budować własną remizę. W 1929 roku jednostka liczyła 30 strażaków i 16 członków orkiestry. Do końca 1939 roku strażacy ratowali mienie i życie okolicznych mieszkańców, natomiast orkiestra brała czynny udział w uroczystościach kościelnych i świeckich. W latach 1940–1945 straż przestała istnieć, a orkiestra została rozwiązana. Po zakończeniu II wojny światowej już w 1945 roku jednostka strażacka powraca do „życia”. Nowy zarząd podejmuje działania w celu zakupu motopompy, którą udało się zakupić w 1946 roku. Pod koniec 1946 roku zostaje wybrany nowy prezes-Nowak Wincenty. W 1961 roku jednostka liczyła 54 członków, a wielu z nich było również członkami orkiestry. W 1963 roku zostaje wymieniony samochód bojowy na nowy marki GAZ 54, a rok później zostaje zakupiona nowa motopompa. Zmieniają się zarządy i każdy z nich unowocześnia i doposaża Jednostkę, przez co gotowość i efektywność bojowa się zwiększyła i była coraz bardziej profesjonalna. 17 lutego 1965 roku dokonuje się zakupu: 10 hełmów bojowych, 10 pasów bojowych, 10 toporów bojowych oraz 10 mundurów ochronnych. 5 stycznia 1975 roku na wspólnym posiedzeniu Zarządu OSP i Zarządu Kółka Rolniczego mieszczącego się w Kamieniu podjęto decyzje o rozbudowie Domu Ludowego i zmianie nazwy na Dom Strażaka. W 1982 roku jednostka otrzymuje autobus marki Jelcz 706RTO, a w 1983 roku nowy samochód strażacki GBM8. Obok działań bojowych ciągle jest prowadzona działalność kulturalna. Młodzież uczy się gry na instrumentach dętych, co owocuje dużą liczebnością orkiestry i ma wpływ na wysoki poziom artystyczny. Dzięki usilnym staraniom zarządu zostaje on wyposażony w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa drogowego. Następują szkolenia w dziedzinie ratownictwa drogowego i medycznego, samochody bojowe mają w pełni wyszkoloną załogę. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu, która została włączona do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 29 maja 2008 roku 100 lat istnienie jednostki strażackiej w Kamieniu to ciągła ewolucja prowadząca do doskonałości. To sto lat pracy poszczególnych zarządów, strażaków i mieszkańców, a wyniki tej pracy widoczne są gołym okiem i zastały udokumentowane licznymi dyplomami ,pucharami nadawanymi przez ówcześnie panujące władze.


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu
349[P]64 – SLRt – Ford Transit

Lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Forda Transita zabudowany przez firmę Frank-Cars. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 200 litrów i agregat wysokociśnieniowy o wydajności 40 litrów/minutę. Na samochodzie znajduje się sprzęt niezbędny do zabezpieczania miejsca zdarzenia, piły i pilarki, najaśnica akumulatorowa, Defibrylator AED, agregat prądotwórczy, poduszki ciśnieniowe, zestaw ratownictwa medycznego R1, podręczny sprzęt burzący, aparat ochrony dróg oddechowych, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro“, wyciągarkę oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.


349[P]63 – GBA 3\1,6 – Renault Midliner M180

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midliner zabudowany przez firmę Camiva posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów/minute. Samochód posiada kabinę, która pomieści aż 8 ratowników. Na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowa armaturę wodną, drabina aluminiowa, podręczny sprzęt burzący, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, zestaw ratownictwa medycznego R1, szybkie natarcie, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy, miernik wielogazowy, wentylator oddymiający, piłę do drewna, pompę szlamową oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.