OSP Morawin

Jednostka powstała 10 czerwca 1931 roku. Założycielami jednostki byli: Łukasz Józef, Witczak Wojciech, Tomczak Jan, Dolaciński Józef. Na początku cały sprzęt i sama jednostka znajdowała się w drewnianej szopie. Dopiero w 1934 roku powołano komitet budowy strażnicy i ta została oddana do użytku dwa lata później. Początkowo straż liczyła 14 członków czynnych i 17 wspierających. Obecnie jednostka posiada 50 członków czynnych, 7 wspierających oraz 3 honorowych. Przy jednostce działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której obecnie jest 20 członków. Obszar działania jednostki to głównie teren gminy Ceków-Kolonia. W ciągu ostatnich lat jednostka wymieniła zasłużonego Volkswagena na średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Renault. W 2018 roku jednostka została także wyposażona w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w system selektywnego powiadamiania.


Samochód należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie
347[P]66 – GBA 2/16 – Ranault S180

Średnia samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault S180 posiada zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów, zbiornik na pianę o pojemności 200 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 l/min. Samochód został zakupiony pod koniec 2016 roku. Obecnie jest to jedyny samochód należący do tej jednostki. Na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowa armatura wodno-pianowa, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, pompę szlamową oraz pływającą, drabina nasadkowa piły i pilarki, podręczny sprzęt burzący oraz niezbędny sprzęt łączności radiowej.