OSP Mycielin (KSRG)

Ochotnicza Straż Pożarna w Mycielinie powstała w czerwcu 1948 roku. Majątkiem założycieli była 1 sikawka ręczna, 2 odcinki węża i 2 bosaki. W tych latach także otrzymany od gminy budynek gospodarczy, który postanowiono przebudować na remizę i garaże. Po przebudowie w 1960 roku oddano do użytku remizę wraz z garażami. W 1963 roku część pomieszczeń remizy przeznaczono na świetlicę i klubo – kawiarnię. Budowa nowej remizy trwała od 1989 roku do 1992 roku przy znacznej pomocy finansowej Rady Gminy Mycielin i przy zaangażowaniu mieszkańców Mycielina i Teodorowa. Strażnica wraz z garażami została oddana do użytku w czerwcu 1992 roku a w uroczystości tej wziął udział Wojewoda Kaliski – Eugeniusz Małecki. Przez cały czas swego istnienia Jednostka OSP Mycielin uzupełniała na bieżąco stan wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy oraz w umundurowanie. W listopadzie 1994 roku jednostka otrzymała od Rady Gminy samochód przeciwpożarowy Jelcz. Przez wiele lat jednostka OSP Mycielin zajmowała czołowe miejsca w zawodach gminnych oraz wielokrotnie uczestniczyła w zawodach powiatowych, na których trzykrotnie zajęła trzecie miejsce. 16 kwietnia 2002 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zawarł porozumienie z Zarządem Gminy w Mycielinie reprezentowanym przez wójta Jerzego Matuszewskiego oraz z OSP w Mycielinie reprezentowaną przez prezesa Dariusza Korczyńskiego dotyczące włączenia OSP w Mycielinie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 14 czerwca 2012 roku jednostka pozyskała samochód strażacki marki Volkswagen Transporter. 29 grudnia 2015 roku jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo–gaśniczy marki MAN, którego przekazanie odbyło się w Kielcach. Wóz ten został częściowo dofinansowany ze środków gminy (468 tysięcy). Ogólny koszt samochodu wraz z wyposażeniem to 1068000 tysięcy.


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie
349[P]55 – GCBA 6/32 – Man TGM 18.340

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu samochodu marki Man. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 6000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 litrów. Autopompa w tym samochodzie posiada wydajność 3200 litrów/minutę. Pojazd posiada napęd uterenowiony 4×4. Na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowa armatura wodno-pianowa, zestaw narzędzi hydraulicznych “Lukas”, podręczny sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, masz oświetleniowy, łopaty, bosaki, tłumice, drabina, piły i pilarki, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, zestaw medyczny R1 wraz z deską oraz szynami, pompa szlamowa, pompa pływająca “Niagara”, szybkie natarcie, poduszki ciśnieniowe, wentylator oddymiający, Defibrylator AED, zestaw latarek, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.


349[P]54 – Bus – Volkswagen Transporter

Samochód w jednostce przeznaczony jest do przewożenia młodzieżowej drużyny pożarniczej na zawody, wyjazdów reprezentacyjnych oraz innych uroczystości.