OSP Russów

Ochotnicza Straż Pożarna w Russowie powstała w 1916 roku. Historia jednostki sięga do 1916 roku gdzie to ze składek lokalnej społeczności zakupiono pierwszą beczkę do wody, sikawkę oraz 10 metrów węża. Rok później, czyli w 1917 roku na ziemiach dworskich powstała pierwsza drewniana remiza, która służyła jako miejsce spotkań, ćwiczeń i przechowywania sprzętu strażackiego. W 1919 roku Straż Ogniowa w Russowie sformalizowała swoją działalność “na zasadach działania strażacy ogniowej w królestwie polskim”. Straż Ogniowa dysponowała już wtedy sikawką starego typu, beczką drewnianą, dwoma bosakami i 20 metrami węża. W 1937 roku w związku ze złym stanem technicznym drewnianej remizy rozpoczęto budowę murowanej strażnicy zlokalizowanej przy szosie konińskiej. Budowa została przerwana przez wybuch II Wojny Światowej, okupant rozebrał istniejące mury a sprzęt strażacki był dalej składowany w starej remizie. Tuż po wojnie w 1945 roku wznowiono budowę remizy. W 1969 roku w dni 8 czerwca odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Russowie. W 1989 roku jednostka OSP Russów zakupiła wóz strażacki typu Jelcz. Wyposażony jak na ówczesne czasy w najnowocześniejszy sprzęt co znacząco poprawiało zdolność operacyjną jednostki. Dziś tak jak i dawniej strażacy z OSP Russów dokładają wszelkich starań, aby ich wóz strażacki oraz remiza służyła nie tylko do składowania sprzętu, ale także do spotkań szkoleniowych, oraz uroczystości.
Obecnie jednostka (stan na 25 grudnia 2018) liczy 40 członków i aktywnie bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy oraz powiatu.


Samochód należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Russowie
357[P]33 – GCBA 6/32 – Jelcz

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu samochodu marki Jelcz. Ciężki wóz posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000 litrów oraz autopompę o pojemności 3200 litrów/minutę. Na swoim wyposażeniu posiada podstawową armaturę wodno-pianową, drabinę nasadkową, podstawowy sprzęt burzący, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, substancje do neutralizowania plam ropopochodnych, piłę do drewna, zestaw medyczny R1 oraz sprzęt łączności radiowej.