OSP Staw (KSRG)

Dnia 20 lipca 1907 roku powołany zarząd rozpoczyna działalność mającą na celu pozyskanie podstawowego sprzętu, jak i miejsca do jego przechowywania. W latach 1932-39 oprócz udziału w licznych akcjach gaśniczych w swojej i okolicznych miejscowościach druhowie organizują imprezy kulturalne. Czerpią z nich dochody i z wielkim pietyzmem gromadzą je na zakup sprzętu, aby skuteczniej gasić dość często powstające pożary. W tym czasie niektórzy druhowie za własne pieniądze zakupują mundury i czapki. Powstaje również orkiestra dęta. W latach tych OSP otrzymuje również od władz gminy plac pod budowę remizy. Członkowie zakupują niezbędne materiały budowlane, ale większość prac wykonują społecznic. 1 września 1939 roku wybucha wojna. Okupacja hitlerowska powoduje zmiany w OSP. Okupant konfiskuje sprzęt strażacki i instrumenty muzyczne, nie zraża to jednak druhów. Wydarzenia roku 1945 spowodowały powrót wiary i optymizmu w sercach strażaków. 10 czerwca tego roku ma miejsce niecodzienna uroczystość-przekazanie ocalałego sztandaru OSP Staw jego właścicielom. Sztandar ten został zabrany przez okupantów w czasie ich odwrotu, jednak druh Stanisław Pawlicki, zauważywszy go w rękach niemieckich żołnierzy, kwaterujących w Iwanowicach, z narażeniem życia zabrał go, ukrywając we własnym domu. W 1946 roku stanowisko prezesa OSP obejmuje Piotr Felusiak, a liczba druhów to 49. Ponowna działalność rozpoczyna się odremontowaniem za własne pieniądze auta strażackiego marki Stayer. Druhowie zostają także oddelegowani na kurs mechaników motopomp i kierowców wozów strażackich. Pierwszy kierowcami zostają Stefan Mrowiński, Andrzej Marszal oraz Jan Liberski. Wydarzenia roku 1945 spowodowały powrót wiary i optymizmu w sercach strażaków. 10 czerwca tego roku ma miejsce niecodzienna uroczystość – przekazanie ocalałego sztandaru OSP Staw jego właścicielom. Sztandar ten został zabrany przez okupantów w czasie odwrotu, jednak druh Stanisław Pawlicki, zauważywszy go w rękach niemieckich żołnierzy, kwaterujących w Iwanowicach, z narażeniem życia zabrał go, ukrywając we własnym domu. W 1946 roku stanowisko prezesa OSP obejmuje Piotr Felusiak, a liczba druhów to 49. Ponowna działalność rozpoczyna się odremontowaniem za własne pieniądze auta strażackiego marki Stayer. Druhowie zostają także oddelegowani na kurs mechaników motopomp i kierowców wozów strażackich. Pierwszymi kierowcami zostają Stefan Mrowiński, Andrzej Marszal oraz Jan Liberski. Za otrzymane pieniądze druhowie zakupili syrenę elektryczną. W talach 1946-52 poszczególne zarządy prowadziły prace nad rozbudową szeregów OSP i pomnożeniem jej dobytku. W 1963 roku do szeregów OSP wstępuje 4 nowych członków a druhowie biorą udział w gaszeniu pożarów w miejscowości Staw, Błaszki, Iwanowice, Rajsko, Koźminek i Opatówek. W roku 1988 roku zarząd OSP Staw występuje z wnioskiem o odznaczenie druha Antoniego Liberskiego, założyciela tej jednostki, który 7 stycznia 1989 roku obchodzi swoje setne urodziny. Dnia 28 sierpnia 1992 roku jednostka OSP Staw bierze udział w gaszeniu pożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej w województwie katowickim. W roku 1995 OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z łączną liczbą 13- uprawnionych członków do akcji ratowniczo-gaśniczych. W roku 1998 roku jednostka liczyła 68 członków. W 2002 roku zostaje zrobiona karoseria samochodu bojowego Star 266. W 2003 roku w jednostce jest już 81 członków. Obecnie w jednostce służy 99 członków w tym 20 przeszkolonych do akcji ratowniczo-gaśniczych.


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie
359[P]16 – GBA 2,5/16 – Star 266

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 z 1989 roku posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów i autopompę o wydajności 1600 litrów/minutę. Star posiada silnik o mocy 150 KM z napędem 6×6. Samochód wyposażony jest w podstawową armaturę wodno-pianową, pompę pływającą “Niagara”, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, piłę do drewna i betonu, wyciągane, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego R1, podręczny sprzęt burzący, przenośny zestaw pianowy, wentylator oddymiający, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.

359[P]08 – SLrr – Renault Master

Lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy na podwoziu Renault Master z 2008 roku. Samochód na swoim wyposażeniu posiada pompę szlamową, agregat prądotwórczy, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, Zestaw ratownictwa medycznego R1, sorbent do usuwania substancji ropopochodnych, flary ostrzegawcze, parawan ochronny, defibrylator AED, wyciągarkę oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej. Samochód przystosowany jest do ciągnięcia przyczepy wraz z łódką typu “Jacek”. Kabina samochodu pomieści aż 9 ratowników.