OSP Szczytniki (KSRG)

Historia Ochotniczej Staży Pożarnej w Szczytnikach sięga roku 1916, kiedy pojawiła się pierwsza myśl zorganizowania jednostki ochotników. W październiku 1917 roku została oficjalnie założona Straż Przeciwpożarowa w Szczytnikach. W obawie przed władzami pruskimi, które chciały straż zlikwidować, zebrania organizowano w tajemnicy przed zaborcami. Odbywały się one najczęściej w miejscowej gorzelni. Ćwiczenia zaś miały miejsce w marchwackim lesie. Władze pruskie słusznie podejrzewały, iż straż ma charakter polityczny, bowiem część członków OSP brała udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku.

Głównym założycielem Ochotniczej Staży Pożarnej był Stanisław Medyński- ówczesny rządca majątku ziemskiego w Szczytnikach. Liczyła ona wówczas 35 strażaków czynnych, którzy niosąc pomoc bliźniemu, borykali się z wieloma trudnościami. Wspierało ich 9 członków popierających. Szeregi straży sukcesywnie się powiększały. Początkowo strażacy nie dysponowali żadnym sprzętem. Aby zdobyć fundusze na jego zakup, organizowali różne imprezy dochodowe, np. przedstawienia, loterie fantowe, zabawy dochodowe. 22 lipca 1919 roku jeden z druhów przywiózł kupioną w firmie „Strażak” w Warszawie ręczną sikawkę. Gdy w 1919 roku strażacy pomyśleli o budowie remizy, powstał Amatorski Zespół Teatralny, który liczył łącznie 27 członków i organizował dochodowe spektakle. W listopadzie zakupioną przysłowiową „pierwszą cegłę” i rozpoczęto budowę pierwszej strażnicy, która znajdowała się na początku drogi na Kobylarkę. Ukończono w 1925 roku. W grudniu tego samego roku zakupiono pierwszy wóz strażacki na drewnianych kołach. W 1937 roku zrodziła się myśl budowy nowej remizy. Straż zakupiła cegłę i wapno, które pożyczono na budowę pomnika ojca Augustyna Kordeckiego. W czasie okupacji materiały budowlane zostały skonfiskowane przez Niemców. Wielu członków Ochotniczej Staży Pożarnej w Szczytnikach zostało wysiedlonych i wywiezionych do Niemiec. Po wyzwoleniu jednostka zaczęła działać ponownie. W 1946 roku poczyniono pierwsze kroki w kierunku budowy nowej remizy strażackiej. Zakupiono plac i starą stodołę w Chojnie. Wieś Popów ofiarowała 3 morgi ziemi, wieś Szczytniki – 2 morgi. Dzięki tym działaniom w 1947 roku rozpoczęto budowę obecnej remizy strażackiej, która służy społeczeństwu do dziś. Członkowie Ochotniczej Staży Pożarnej w Szczytnikach byli świadkami dwukrotnego poświęcenia pomnika Ojca Augustyna Kordeckiego. Pierwsze miało miejsce w 1938 roku. Dokonali go marszałek Polski Rydz- Śmigły i prymas Polski Karol Hlond. Drugie poświęcenie pomnika odbudowanego po drugiej wojnie światowej odbyło się 16 września 1984 roku.

Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej w Szczytnikach istnieje do dzisiaj. Kontynuuje piękne tradycje swoich przodków. Remontuje na bieżąco budynek remizy strażackiej. Pozyskuje nowy sprzęt niezbędny do udziału w akcjach. Organizuje życie kulturalne. Jest chlubą mieszkańców. Obecnie jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczej. W jednostce służy 64 członków w tym 26 przeszkolonych do akcji ratowniczo-gaśniczych. Przy OSP Szczytniki funkcjonują także 3 drużyny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


Samochody należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach
359[P]17 – GBA 4,5/16 – Man 18.340

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu samochodu ciężarowego marki Man. Samochód został pozyskany do jednostki w 2017 roku. Wóz bojowy posiada zbiornik na wodę o pojemności 4500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 450 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę. Na samochodzie znajduję się sprzęt do zabezpieczania miejsca zdarzenia, pompa szlamowa, pompa pływająca, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wentylator oddymiający, zestaw medyczny R1 z deską oraz szynami, podręczny sprzęt burzący, drabina podstawowa armatura wodno-pianowa, szybkie natarcie, sprzęt łączności radiowej, aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z maskami oraz czujnikami bezruchu, latarki, piły i pilarki oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej. Samochód w jednostce służy jako pierwszowyjazdowy do prowadzenia samodzielnych akcji gaśniczych oraz współdziałania z innymi zastępami.


359[P]18 – GCBA 8/32 – Tatra

Ciężki samochód gaśniczy za podwoziu samochodu ciężarowego marki Tatra. Samochód w jednostce służy jako wsparcie podczas dużych pożarów, gdzie potrzebne jest zaopatrzenie wodne. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 8000 litrów. Na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowa armatura wodno-pianowa.


359[P]19 – SLRt – Ford Transit

Lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Forda Transita zabudowany przez firmę Frank-Cars i przekazany jednostce w 2014 roku. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 200 litrów. Na samochodzie znajduje się sprzęt niezbędny do zabezpieczania miejsca zdarzenia, piły i pilarki, najaśnica akumulatorowa, maszt oświetleniowy, podręczny sprzęt burzący, zestaw medyczny R1 z deską oraz szynami, defibrylator ARD, zestaw narzędzi hydraulicznych typu kombi „Holmatro”, agregat prądotwórczy oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej. Samochód w jednostce wyjeżdża głównie do miejscowych zagrożeń oraz wypadków drogowych.


349[Ł]271 – Łódka „Jacek 2”

Łódź wiosłowo-motorowa przeznaczona jest do 4 osób. Posiada sznury ratownicze, które są przymocowane do burt. Mocna konstrukcja pozwala łodzi sprostać najsurowszym warunkom eksploatacji. Łódź posiada dwie metalowe płozy co pozwala do wykorzystania jej nie tylko na wodzie ale także na lodzie.