OSP Tykadłów (KSRG)

Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie powstała w 1911 roku. Jednym z pierwszych założycieli OSP był Józef Durajczyk. W czasie wojny zniszczeniu uległ cały dobytek oraz sprzęt należący do OSP. W 1945 roku przystąpiono do odbudowy straży. 4 września 1966 roku nastąpiło otwarcie remizy strażackiej dzięki ofiarności społeczeństwa. Jednostka w ubiegłych latach dysponowała ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Jelcz, który został rozbity podczas wypadku w 2014 roku. W 2015 roku jednostka otrzymała nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy marki Scania. Obecnie jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratownicz-Gaśniczego.


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie
359[P]28 – SLRt – Ford Transit

Lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Forda Transita zabudowany przez firmę Frank-Cars. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 200 litrów oraz agregat wysokociśnieniowy o wydajności 40 litrów/minutę. Na samochodzie znajduje się sprzęt niezbędny do zabezpieczania miejsca zdarzenia, piły i pilarki, zestaw narzędzi hydraulicznych “Lukas”, zestaw ratownictwa medycznego R1, podręczny sprzęt burzący, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.

359[P]35 – GCBA 6/32 – Scania P370

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania P370 zabudowany przez firmę Szczęśniak. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 litrów oraz autopompę o wydajności 3200 litrów/minutę. Samochód został przekazany do jednostki w 2014 roku. Na wyposażeniu samochodu znajduje się szybkie natarcie, piły i pilarki, podręczny sprzęt burzący, podstawowa armatura wodno-pianowa, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, zestaw ratownictwa medycznego R1, pompa szlamowa, wentylator oddymiający, kamizelki oraz inny sprzęt do ratownictwa wodnego, pompa pływająca Niagara, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.