OSP Zakrzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzynie powstała w 1912 roku. Początkowo utworzono odział liskowskiej straży. W 1925 roku jednostka przekształciła się i wznowiła samodzielną działalność. Pierwszymi założycielami byli Józef Olczak, Wojtasik Antoni, Przygocki Józef, Przybyła Stanisław, Ukleja Michał, Pawłowski Bronisław, Pogorzelec Stefan oraz Woźniak Piotr. Budowa remizy rozpoczęła się w 1936 roku. Obecnie jednostka liczy 45 członków.


Samochód należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie
348[P]34 – GLBM – Ford Transit

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Transit z napędem 4×2 zabudowany przez firmę Frank-Cars. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 200 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 25 litrów oraz agregat wysokociśnieniowy o wydajności 40 litrów/minutę. Na wyposażeniu znajduje się zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, substancja do usuwania substancji ropopochodnych, podręczny sprzęt burzący, pompa szlamowa, maszt oświetleniowy, podstawowa armatura wodna, piła do drewna oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.