OSP Żelazków

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie powstała w 1933 roku. W początkowym okresie działalności wyposażenie straży było ubogie. Strażacy posługiwali się wiadrami, bosakami, sikawkami ręcznymi. Gaszenie wiadrami dawało mizerne efekty. Pierwszym nabytkiem nowo powstałej straży były jednolite bluzy mundurowe, hełmy, toporki i sikawka konna. Pierwsze działania strażackie dotyczyły głównie prewencji oraz uświadamiania ludności na temat ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim utrzymania w należytym stanie przewodów kominowych i posiadania przez każde gospodarstwo zestawu p-poż. Charakterystyczne też były nocne warty, które miały na celu ochronę przed podpaleniami. Rozwijającą się działalność przerwała wojna. Powojenne lata były wyjątkowo trudne. Z inicjatywy Tomasza Brajera w 1945 roku reaktywowano działalność straży. I tak właśnie do dziś funkcjonuje OSP Żelazków, lecz z nowszym i lepszym sprzętem. Obecnie jednostka liczy 40 członków, w tym 17 przeszkolonych do akcji ratowniczo-gaśniczych.


Samochody należące do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie

357[P]36 – GCBA 6/32 – Jelcz

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu samochodu marki Jelcz. Ciężki wóz posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000 litrów oraz autopompę o pojemności 3200 litrów/minutę. Na swoim wyposażeniu posiada podstawową armaturę wodno-pianową, drabinę aluminiową, agregat prądotwórczy, komplet aparatów ochrony dróg oddechowych, oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej.

357[P]27 – SLRt – Volkswagen

Lekki samochód ratowniczo-techniczny na podwoziu samochodu marki Volkswagen. Samochód w jednostce służył jako samochód wykorzystywany do działań technicznych. Na wyposażeniu posiada zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, piłę do drewna, lampę oświetleniową, podręczny sprzęt burzący, pompę szlamową oraz podstawowy sprzęt łączności radiowej. Samochód obecnie został wycofany z podziału bojowego ze względu na zły stan techniczny.