Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Na terenie Komendy Miejskiej oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2, działa również 136 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 22 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar dwóch powiatów: tj. Miasta Kalisz – na prawach powiatu i powiatu kaliskiego. Teren działania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu zajmuje powierzchnię 1229.44 km2, co stanowi 4,12 % powierzchni całkowitej województwa wielkopolskiego. Powiat kaliski zajmuje powierzchnię 1160,02 km2 i jest zamieszkiwany przez 81 166 osób. Miasto Kalisz zajmuje powierzchnię 69.42 km2, jest zamieszkiwane przez 107 019 osób. Na obszarze działań znajduje się 11 gmin, w tym dwie na prawach miejskich.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kalisz
mł. bryg. mgr inż. Sławomir Kotoński

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kalisz
st. bryg. mgr inż. Dariusz Byliński